Αναστήλωση ελαιοτριβείου των βυζαντινών χρόνων από τον 7ο στον 8ο αι μ.Χ

Το πιεστήριο αυτού του είδους έχει τις ρίζες του στη Ρωμαική εποχή. Στην Κύπρο χρησιμοποιείται εκτός στα ελαιοπιεστήρια και σε λίνους όπως το Όμοδος, τη Λάνια και αλλού.

Η βάση του πιεστηρίου έχει το σχήμα του Ρωμαικού λύχνου με ένα κυκλικό αυλάκι ολογυρα και μια εκκροή που επιτρέπει στο υγρό να χύνεται στο λάκκο καθαρισμού

Ο μύλος βρέθηκε στην περιοχή Πετράλωνα νοτιοανατολικά της Φασούλας και είναι μια απλοποιημένη μορφή του ελληνιστικού και Ρωμαικού 'trapetum' με μια μόνο μυλόπετρα 'orbis'.