Το Γεωργικό μουσείο δε θα μπορούσε να λείπει από την κοινότητα αφού η βασική ασχολία των κατοίκων στο παρελθόν υπήρξε η γεωργία. Στο μουσείο αυτό μπορεί να βρει κανείς εργαλεία που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους για το θέρισμό του σιταριού, το μάζεμα των ελιών και χαρουπιών, το όργωμα των χωραφιών κ.ο.κ.  Επιπρόσθετα υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζουν τους κατοίκους να πραγματοποιούν αυτές τις ασχολίες.