Το ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου οικοδομήθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα. Τη φροντίδα ανέγερσης του ξωκλησιού ανέλαβε ένας κάτοικος του χωριού ο Ιωάννης Σπανιάς. Ο τελευταίος γυρνούσε από πόρτα σε πόρτα του χωριού, ούτως ώστε να μαζέψει τα απαιτούμενα χρήματα για την οικοδόμηση του ναού. 

Η πρόθυμη συνεισφορά των κατοίκων του χωριού συνέβαλε στην γοργή ανέγερση του ναΐσκου, αλλά και στην τοποθέτηση ενός απλού τέμπλου στο εσωτερικό του.