ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

4551,Φασούλα

Τηλ: 25452245

Φαξ: 25452240

Email: [email protected]

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λαυρανίου Διός, 4551 Φασούλα

 

Ώρες Λειτουργίας γραφείου Κοινοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30π.μ. – 3:00μ.μ.

 

Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Κοινοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00π.μ. – 11:00 π.μ