ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 25452245
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 25813300
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 25805400
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 25804800
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 25806400
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 25803123